Back to Top

СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

м.Світловодськ, вул.Павлівська 13, (067) 540-54-39, svit.centre@gmail.com

Цільове використання коштів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 623 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора» контроль за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям та створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей здійснюється центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей.

Під час відвідування сімей з дітьми, які отримують державну соціальну допомогу при народженні дитини, працівниками Світловодського районного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді складається акт перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини, де вказуються умови, які створені для виховання та розвитку дитини, перевіряється наявність у дитини харчування та одягу відповідно до віку та сезону, наявність засобів гігієни, візка та ліжка тощо.

У більшості сімей батьки належним чином піклуються та створюють умови для проживання та виховання дітей. Проте є випадки, коли батьки ведуть асоціальний спосіб життя (вживання алкоголю, антисанітарні умови проживання, недостатня увага до потреб дитини). В таких випадках сім’я ставиться на облік, як така, що опинилася в складних життєвих обставинах, з нею проводиться відповідна соціальна робота фахівцями центру. В ході здійснення обстеження спеціалісти центру надають соціальні послуги, а також консультації, проводять бесіди з батьками по попередженню дитячого травматизму, оздоровленню та вихованню дітей.

Виплата допомоги припиняється у разі:

- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

- відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

- нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;

- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

- смерті дитини;

- смерті отримувача допомоги;

- виникнення інших обставин.

Також у разі, якщо одноразова допомога при народженні дитини оформлена за місцем реєстрації, але сім’я тривалий час за даною адресою не проживає, а проживає у іншому районі, області або за кордоном і перевірити цільове використання коштів немає можливості, виплата допомоги припиняється.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Потрібно зазначити, що рішення про припинення виплати допомоги при народженні дитини не є кінцевим, і виплату допомоги можуть відновити (крім випадку смерті дитини). Для цього особі, яка здійснює догляд за дитиною, потрібно звернутися протягом 6 календарних місяців після припинення виплати допомоги в орган соціального захисту населення з письмовою заявою.

Станом на 1 лютого 2020 року фахівцями із соціальної роботи Світловодського районного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснено 3 вибіркових обстежень сімей з метою контролю за цільовим використанням допомоги сім’ям з дітьми.

Відповідно до плану роботи Центру означені перевірки будуть проводитися і надалі.

СТОП БУЛІНГ !!!!!

«Одна вчителька вирішила пояснити дітям, чому не можна
ображати інших. Ось що вона розповіла:
"Одного разу перед початком уроків я купила в магазині 2 яблука. Вони були майже однакові за кольором і розміром.
На початку класної години я запитала в дітей: "Чим відрізняються ці яблука?" Вони лише знизали плечима, адже суттєвої відмінності між ними не було.
Тоді я взяла одне яблуко і, звертаючись до нього, сказала: "Ти таке погане, огидне яблуко!" — і кинула його на підлогу. Учні подивилися на мене як на божевільну.
Я підняла яблуко і запропонувала одному з учнів: "Знайди в цьому яблуці щось погане, скажи про це і теж кинь
його на підлогу". Учень слухняно виконав прохання. Я запропонувала зробити те саме іншим дітям.
Учні легко знаходили в яблуці якісь недоліки: "Мені не подобається твій хвостик! У тебе противна шкірка!" — казали вони і щоразу кидали яблуко на підлогу.
Коли фрукт повернувся до мене, я ще раз запитала, чи бачать діти якусь відмінність між цим яблуком і тим, що
ввесь цей час лежало на столі. Вони знову не знали, що відповісти, адже попри те, що ми добряче "познущалися" над яблуком, значних зовнішніх ушкоджень
у нього не було.
Тоді я розрізала обидва яблука. Те, що лежало на столі, всередині було білим, а друге — коричневим, вкритим "синцями" від ударів об підлогу.
Я сказала: "Діти, але це ж ми його таким зробили! Це наша провина!" У класі запала мертва тиша. Я продовжила: "Те саме відбувається і з людьми, яких ми
ображаємо чи обзиваємо. Зовні не бачимо, як це на них позначається, але ми завдаємо їм величезну кількість внутрішніх ран!"

                                          

ВИСНОВОК: «Булінгу може зазнати будь-яка дитина у школі, але жодна не заслуговує на таке ставлення».

Що таке прийомна сім’я?

Роль сім’ї для дитини надзвичайно важлива. Батьки дають дітям життя, відповідають за догляд і виховання, беруть на себе фінансову відповідальність, мають юридичні повноваження, у тому числі на право прийняття важливих рішень від імені дітей. Батьки допомагають відчути взаємне тепло й любов, передають дітям досвід поколінь, життєві цінності та духовність, виховують дітей, задовольняють щоденні потреби, надають зразки для наслідування, поступово прищеплюють соціальні й побутові навички, необхідні у самостійному житті. Усі ці потреби життєво важливі для кожної дитини, якого б віку вона не була.

Діти повинні зростати в сім’ях рідних батьків, але коли це неможливо, альтернативою біологічній родині може слугувати інша сім’я.

Однією із форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є прийомна сім’я.      

Прийомна сім’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийомні батьки – подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли на виховання та для спільного проживання дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийомними батьками можуть бути працездатні особи, які перебувають, чи не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли хоча б одна з них:

- не пройшла курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки (навчання для кандидатів у прийомні батьки є обов’язковим);

- визнана в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною;

- позбавлена батьківських прав;

- колишній опікун (піклувальник, усиновитель), позбавлений відповідних прав за неналежне виконання покладених на нього обов’язків;

- за станом здоров’я не може виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психічні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

- особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім’ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психічні розлади, в яких офіційно зареєстровані  асоціальні прояви, нахили до насильства;

- середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї, обчислений за останні шість календарних місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім’ї, не може бути менший ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум, встановлений законодавством (станом на 01 січня 2020 року прожитковий мінімум становить 2102 грн. для працездатної особи; загальний показник 2027 грн.)

Прийомні діти – діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані до прийомної сім’ї.

Прийомні діти виховуються в прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку.

Влаштування дітей у прийомну сім’ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім’ї.

Прийомна дитина проживає на житловій площі прийомних батьків, при цьому батьки і діти не пов’язані взаємними майновими зобов’язаннями.

Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна прийомних дітей за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.

На відміну від усиновлення до прийомної сім’ї може бути влаштована дитина, у якої є батьки, які з певних причин не в змозі її виховувати:

- діти, батьки яких не позбавлені батьківських прав, але протягом   деякого часу неспроможні виховувати своїх дітей у зв’язку з тривалою хворобою,

- діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі;

- діти, уражені ВІЛ-інфекцією за наявності відповідних висновків органів опіки і піклування та закладів охорони здоров’я, тощо.

З сприятливих обставин діти можуть повернутися в рідну сім’ю або бути усиновленим іншими громадянами України. Прийомні діти можуть бути також усиновлені прийомними батьками.

Фінансування прийомних сімей  здійснюється за рахунок державного бюджету.

Розмір щомісячної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомну сім’ю, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення, розмір якого становить 35% розміру соціальної допомоги на кожну прийомну дитину, але не більше ніж півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи. Кошти, що виділяються на утримання дітей у прийомній сім’ї, перераховуються на особистий рахунок одного з прийомних батьків, відкритий в установі банку за місцем проживання прийомної сім’ї.

Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень, несуть персональну відповідальність  за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей та дотримання принципу конфіденційності інформації щодо ураження прийомних дітей ВІЛ-інфекцією.

Коли прийомна дитина переступить поріг Вашого дому, це буде її перший крок у нове життя з Вами, прийомними батьками. Ви навчите дитину усміхатися, любити людей. І Ваш вчинок зробить цей світ добрішим.

За додатковою інформацією звертатися до Світловодського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: м. Світловодськ, вул. Павлівська,13  2-й поверх, тел. 0683130667

ГАРНА НОВИНА!!!!

Завдяки плідній роботі працівників Світловодського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у нашому  районі з’явилася сім’я  кандидатів у патронатні вихователі!         

Ми віримо в найкраще майбутнє людей нашого району, прикладаємо до цього чималі зусилля, раді допомогти кожному хто потребує моральної, психологічної підтримки, надаємо юридичні консультації та гуманітарну допомогу тим хто її потребує.

Послуги спеціалістів безкоштовні, інформація, отримана від потенційних отримувачів послуг в процесі роботи в жодному випадку не використовується проти  отримувачів послуг і є службовою таємницею.

Наша служба потрібна, бо допомагає людям знаходити вихід з важкої ситуації, яка склалася в їх житті, прийняти вірне рішення, знайти підтримку і допомогу у скрутну хвилину. 

Не залишайтесь на одинці зі своєю проблемою, звертайтесь до Світловодського районного центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді за адресою: м.Світловодськ, вул Павлівська,13 тел. 068 313 06 67, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ ДО ДОЛІ НЕЗАХИЩЕНИХ ДІТЕЙ!

Світловодський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді шукає людей, які готові у своїх домівках доглядати за дітьми, що потребують захисту.

ПОСЛУГА - СІМЕЙНИЙ ПАТРОНАТ.
Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. 
Патронатна сім’я – тимчасова форма влаштування: термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців. Коли є обставини, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя триваліший термін, орган опіки та піклування може його продовжити, однак не більше ніж до шести місяців. 
Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів своєї сім’ї надає послуги з догляду, виховання й реабілітації дитини у своїй родині. 
Патронатним вихователем може бути повнолітній громадянин України, який має досвід виховання дитини й відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання й реабілітації дитини в своєму домі. 
Необхідні документи: 
1) заява; 
2) копія паспорта громадянина України; 
3) копія трудової книжки (за наявності); 
4) довідка про стан здоров’я кандидата в патронатні вихователі та осіб, які проживають разом із ним, складені за затвердженою формою; 
5) довідка про відсутність судимості, у тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку й проживають разом із кандидатом в патронатні вихователі; 
6) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням; 
7) письмова згода на влаштування дитини в сім’ю кандидата в патронатні вихователі всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, у тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити. 
Грошове забезпеченя:
- розмір грошового забезпечення патронатного вихователя становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць (станом на лютий 2019 р – 9605 грн );
- розмір соціальної допомоги на одну дитину становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць ( від 3252 грн на дитину)
Оплата послуг із здійснення патронату над дитиною

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.
Соціальні виплати становлять 2 прожиткових мінімуми на кожну дитину відповідного віку. 
Розмір оплати за послугу патронату над дітьми прирівняний до 5 прожиткових мінімумів для працездатної особи. 
Також установлена система надбавок у розмірі 10 відсотків за кожну наступну дитину, а також за складність у разі влаштування до сім’ї патронатного вихователя новонародженої дитини, дитини з ВІЛ-інфекцією, дитини з вадами розвитку чи інвалідністю, неповнолітньої вагітної тощо.
Також патронатні вихователі підлягатимуть загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, а платником єдиного внеску на здійснення цього страхування визначено роботодавця.
 При влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя її батьки не звільняються від обов’язку щодо утримання дитини.

Детальна інформація: Світловодський районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді: тел.(067)540-54-39

Сторінка 6 із 30